Færgen MF Strynø

Færgefarten mellem Strynø og Rudkøbing  drives af Langelands Kommune og det er altid en god ide at reservere plads på færgen.

Reservation kan kun ske online på flg. web adresse

https://strynoe-ferry.teambooking.dk/new-booking

For at reserve plads på færgen er det nødvendigt at købe billet, denne reservation og billetkøbet kan annulleres indtil en halv time før færge afgang.

Sejlplan og priser kan hentes :

https://langelandkommune.dk/borger/havne-trafik-og-veje/strynoe-faergen/sejlplan-og-priser