Historie

 

Strynø andelsmejeri blev oprettet i 1911, der var 56 leverandører tilknyttet mejeriet, der med 300 malkekøer, producerede 1.330.262 kg mælk.
 
Bygningen blev opført i 1912 under medvirken af Silkeborg Maskinfabrik A/S. Maskinparkem bestod af kedelanlæg (Ths. Th Sabroe Århus) med 14 m2 hedeflade og arbejdstryk 7 atm., 1 pladepasteur (Silkeborg) 3000l/t, 1 centrifuge (Tiran) 3000l/t, 1 flødesyrningstank, 1 rustfri kerne (Silkeborg) ostekar til håndrøring, ostepresser, ostelager med gæringslager med 500 m hylder og modningslager med 300 m hylder. - Ingen rensningsanlæg.
 
Der var detailsalg af mælk, smør og ost fra mejeriet. Salg af smør til exportforeningen Odense, og salg af ost til grossist.
 
Der var to medarbejdere på mejeriet.
 
Da Strynø Andelsmejeri var i brug var det et udbygget og moderne mejeri, der fuldt ud levede op til datidens krav, og havde en stor produktionskapacitet. Der skete til stadighed udvidelser af bygninger. I 1956 var nordbygningen endnu ikke sammenbygget med resten af mejeriet.
 
I 1969 blev Strynø andelsmejeri lukket og mælken blev sendt til Simmerbøl. Mejeriet stod tomt og blev mere og mere forfaldent indtil vi købte det i 1997, og igangsatte en omfattende renovering af bygningerne.
 
Strynø andelsmejeri blev til Strynø Gl. Mejeri og livede op igen som ferie- og kursuscenter. Mejeriets fortid, er dog på ingen måde glemt og vi håber gæsterne oplever og mindes dets oprindelige aktiviteter.